Lijfrente. Wat is verkoop op lijfrente

Verkoop op lijfrente

Een lijfrente is een financieringsvorm.  De verkoper wordt niet onmiddellijk betaald maar in periodieke bedragen.

De koper betaalt bij aanvang een bepaald bedrag (bouquet) en het verschil mag periodiek worden terugbetaald.

Het is van cruciaal belang om alle modaliteiten zeer nauwkeurig te omschrijven.

 

In de berekening van de lijfrente wordt er rekening gehouden met de volgende kenmerken:

 • Waarde van het onroerend goed in normale verkoop
 • Leeftijd van de verkoper(s) en hun geslacht
 • Aantal hoofden/verkopers
 • Overdraagbaarheid, of het % van de overdraagbaarheid in geval van het overlijden van de 1ste verkoper
 • Indexatie van de rente, of niet
 • Beperking van de lijfrente in de tijd
 • Aankoop in volle eigendom of in naakte eigendom
 • Het bedrag die reeds onmiddellijk wordt betaald (bouquet)

 

Kenmerken:

 • Bouquet: het bedrag die reeds onmiddellijk wordt betaald bij het verlijden van de notariële akte
 • Volle eigendom/naakte eigendom: Wanneer de naakte eigendom verkocht wordt op lijfrente, behoudt de verkoper het vruchtgebruik. Dit wil zeggen dat de verkoper de eigendom zelf kan bewonen of verhuren. Dit vruchtgebruik kan beperkt worden in tijd. Bij een aankoop in volle eigendom, kan de koper de eigendom zelf gebruiken of verhuren.
 • Recht van bewoning: het verschil tussen vruchtgebruik en recht van bewoning, is dat het recht van bewoning beperkter is dan vruchtgebruik. De verkoper mag/moet het goed bewonen. Hij kan/mag het niet verhuren of ter beschikking stellen aan iemand anders
 • Registratierechten: Bij een verkoop op lijfrente zijn de registratierechten verschuldigd op de "normale" verkoopwaarde van de volle eigendom

 

Voordelen voor de verkoper

Voordelen voor de koper 

Aanbod te koop op lijfrente