Cijfers prijsevolutie www.stadim.be volledig bijgewerkt voor 2011

Cijfers prijsevolutie www.stadim.be volledig bijgewerkt voor 2011

 

In België wisselen in 2011 zo'n 85.600 woonhuizen van eigenaar. Na een verzwakking in 2009 (77.700 verkopingen) knoopt de markt hiermee terug aan met de topjaren 2005-2007. Met een referentieprijs van 260.000 EUR stijgen de prijzen met 3,8% op 1 jaar en met 25% op 5 jaar. 

De appartementenmarkt kende qua activiteit een topjaar in 2010 met 44.400 verkopingen, in 2011 verzwakt dit tot 41.800 transacties. De prijzen nemen op jaarbasis toe met 1,7% wat de referentieprijs op 230.000 EUR brengt. Over een periode van 5 jaar is de stijging vergelijkbaar met de woonhuizen: + 24%.

Sinds 1999 toen nog meer dan 30.000 bouwgronden verkocht werden, kalft de activiteit op deze markt af waarbij de jaarlijkse activiteit de laatst vier jaar onder de 20.000 is gezakt. De prijzen stegen de afgelopen 5 jaar fors: +44% waarbij de referentieprijs in 2011 afklokt op 209 EUR/m² of +2,7 t.o.v 2010.

Deze en meer gedetailleerde cijfers tot op gemeenteniveau kan u raadplegen in de geactualiseerde databank van Stadim (www.stadim.be) gebaseerd op de cijfers van de FOD Economie.

 

Bron en meer info : www.stadim.be