Wat moet u doen met uw First?

Wat moet u nu doen met uw First-rekening?

Verzekeraar Ethias probeert de door Europa opgelegde afbouw van zijn First-portefeuille te versnellen door de klanten met een promotieaanbod te lokken naar een alternatieve spaarverzekering. Die klanten kunnen zonder instapkosten overstappen naar Certiflex-8, het tak21-contract dat door sectorgenoot Integrale wordt uitgegeven en vandaag een gegarandeerde rente biedt van 2,15 procent. Verder ontvangen klanten die overstappen een premie van 50 euro per 10.000 euro overgedragen reserves. Ook krijgen ze op hun kapitaal de volledige rente van 2012 uitgekeerd, zelfs al halen ze al deze maand het geld weg van de First-rekening.

Het aanbod volgt op eerdere ingrepen die Ethias al deed, in opdracht van de Europese Commissie, om spaarders aan te moedigen hun First-contract stop te zetten. In februari verlaagde Ethias de gegarandeerde rente voor nieuwe stortingen tot 0 procent. Ook werden geen winstdeelnames in het vooruitzicht gesteld. Ongeveer 135.000 klanten zijn nog in het bezit van een First-rekening, maar niet voor iedereen is een overstap vandaag gunstig. We zetten de drie scenario's op een rij.


1/ Contract loopt nog geen 8 jaar

Wie over een First- of Top First-contract beschikt dat nog geen 8 jaar oud is, moet rekening houden met kosten als hij het contract stopzet. Voor de First-rekening gelden geen uitstapkosten. Voor Top First is er wel een conjuncturele afkoopvergoeding die onder meer afhangt van de marktrente. Daarnaast moeten spaarders rekening houden met de roerende voorheffing. Wie zijn contract binnen 8 jaar opzegt en er is geen overlijdensdekking van minstens 130 procent, betaalt roerende voorheffing. Die wordt berekend door alle stortingen op te renten aan een fictief rendement van 4,75 procent. Op die fictieve rente betaalt u 21 procent roerende voorheffing. Zeker als het contract al enkele jaren loopt, kan die factuur hoog oplopen. Daarom zal het in vele van die gevallen aangewezen zijn om het contract niet af te kopen, maar gewoon te laten aflopen tot vervaldag. Eventuele stortingen kunnen dan gedaan worden in een nieuw tak21-contract met hogere gegarandeerde rente. 'Ongeveer 45.000 van de 135.000 klanten zijn in het bezit van een contract dat niet vrij is van roerende voorheffing', zegt woordvoerder Dries Olemans.

2/ Contract loopt 8 jaar en werd afgesloten vóór september 2003

Deze contracten van de eerste generatie garanderen rentes voor de volledige looptijd van het contract. Wie dus in 2004 stortte ontvangt op deze storting de gegarandeerde rente die op dat moment van toepassing is voor de rest van de looptijd. Als deze gegarandeerde rente hoger ligt dan degene die vandaag op de markt te vinden is, dan is een afkoop wellicht niet de meest verstandige keuze. Let wel op: ook bijstorten heeft in deze contracten geen zin omdat de gegarandeerde rente voor nieuwe stortingen vandaag 0 procent bedraagt. Wie wil storten in een tak21-contract opent in dat geval ook beter een nieuw contract bij een andere verzekeraar. Ongeveer 67.000 First-contracten zijn van de oude generatie en zijn vrij van roerende voorheffing.

3/ Contract loopt 8 jaar en werd afgesloten na september 2003

Deze contracten van de tweede generatie beperken de gegarandeerde rente voor een looptijd van 8 jaar. Ook voor bestaande stortingen valt de gegarandeerde rente dus terug naar 0 procent indien het contract 8 jaar oud is. Wie in dat geval verkeert, overweegt best een afkoop. Zowel oude stortingen als nieuwe stortingen brengen in dat geval immers niets meer op. Een uitstap kan in dat geval ook volledig kosteloos omdat geen roerende voorheffing van toepassing is. Wie overstapt naar Certiflex-8 geniet de voordelen waarvan sprake, maar spaarders kunnen ook opteren voor een andere spaarverzekering, eventueel met een hogere gegarandeerde rente dan 2,15 procent. Hou er wel rekening mee dat u met een overstap naar een andere spaarverzekering niet ontsnapt aan de taks van 1,1 procent op het overgedragen kapitaal. Ongeveer 23.000 klanten beschikken over een contract van de nieuwe generatie dat al 8 jaar oud is.

 

Bron: De Tijd