De levensverwachting in België

Opmerkelijke vooruitgang in de levensverwachting in 2014


. De levensverwachting bij de geboorte in Belgie bedroeg in 2014 83,50 jaar voor vrouwen en 78,56 jaar voor mannen.
. Vergeleken met 2013 steeg de levensverwachting bij de geboorte met 0,6 jaar.
. De kloof in levensverwachting tussen mannen en vrouwen blijft lichtjes afnemen.
. In Vlaanderen (81,97 jaar) lag de levensverwachting hoger dan in Brussel (80,92 jaar) en in Wallonie (79,48 jaar).. De evolutie was ook het sterkst in Vlaanderen, met een toename van meer dan een half jaar (0,67 jaar).

De nieuwe sterftetafels van de Algemene Directie Statistiek . Statistics Belgium omvatten twee lange reeksen met jaarlijkse tabellen op nationaal niveau (van 1994 of 1997 tot 2014), twee kortere jaarreeksen (van 2012 tot 2014) op gewestelijk niveau en een reeks driejaarlijkse tabellen (van 2012 tot 2014) op provinciaal niveau.
Al deze tabellen tonen een aanzienlijke vooruitgang van de levensverwachting bij de geboorte, na de terugval in 2012 en het lichte herstel in 2013. Voor de hele bevolking in Belgie (beide geslachten) bedroeg de levensverwachting bij de geboorte 81,07 jaar, een aanzienlijke vooruitgang van 218 dagen vergeleken met het jaar voordien. De laatste 20 jaar bedroeg de jaarlijkse vooruitgang gemiddeld 0,2 jaar (72 dagen). Alleen 2004, dat volgde op een jaar met een stevige hittegolf, kende een gelijkaardige stijging.

Deze opmerkelijke vooruitgang was net iets sterker bij mannen (+228 dagen) dan bij vrouwen (+215 dagen). Daardoor wordt het verschil tussen beide geslachten, dat steeds in het voordeel is van de vrouwen, verder verkleind. De levensverwachting bij de geboorte van mannen bedroeg 78,56 jaar, en die van vrouwen 83,50 jaar. Dat maakt een verschil van 4,94 jaar. Dat verschil blijft verder krimpen sinds het maximum van bijna 7 jaar in 1995 (6,8 jaar voor een globale levensverwachting van 76,9 jaar).

Op gewestelijk niveau boekte Vlaanderen de meeste vooruitgang met een toename van meer dan een half jaar (+244 dagen). De levensverwachting bereikte er 81,97 jaar. In Wallonie zorgde een toename van 187 dagen voor een levensverwachting bij de geboorte van 79,48 jaar. Door een iets kleinere toename van 181 dagen steeg de levensverwachting in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot 80,92 jaar. De buitenlandse bevolking in Belgie heeft nog steeds een lichtjes hogere levensverwachting bij de geboorte dan de Belgische bevolking: 81,43 jaar tegenover 81,02 jaar. Dat overwicht moet in verband worden gebracht met de hoofdzakelijk Europese samenstelling van de buitenlandse bevolking in ons land.
Voor het provinciale niveau moeten we kijken naar de driejaarlijkse tabellen 2012-2014. Daaruit blijkt dat Vlaams-Brabant (81,83 jaar), Limburg (81,77 jaar), West-Vlaanderen (81,45 jaar) en Waals-Brabant (81,36 jaar) de beste cijfers laten optekenen, terwijl de provincies Luxemburg (79,44 jaar), Luik (79,33 jaar), Namen (78,75 jaar) en Henegouwen (78,30 jaar) aanzienlijk onder het nationale gemiddelde (80,60 jaar) scoren. Dankzij de driejaarlijkse tabellen kunnen we eveneens vaststellen dat de daling van 2012 de langetermijnevolutie niet aanzienlijk beinvloed heeft en die evolutie duidelijk positief blijft.

In 2014 droeg de aanzienlijke daling van het aantal geregistreerde overlijdens (-4,2%) in combinatie met de verdere trage groei van de totale bevolking van het land (+0,5%) bij tot de opmerkelijke toename van de levensverwachting bij de geboorte (+0,6 jaar). Met behulp van de komende analyse van de doodsoorzaken moeten de onderliggende oorzaken en de periode van het jaar waarin de vooruitgang werd geboekt, kunnen worden achterhaald.


Bron:


Algemene Directie Statistiek . Statistics Belgium.
Aanvullende cijfergegevens
Tabellen met gedetailleerde gegevens zijn terug te vinden: http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/bevolking/sterfte_leven/tafels/