Wat bij overlijden van de kopers

Wat bij overlijden van de koper?

De verplichtingen van de koper(s) gaan over op zijn/hun erfgenamen/rechtsopvolgers.

Zij erven dus de activa (eigendom) maar ook de passiva (te betalen lijfrente).

Indien zij hun verplichtingen niet nakomen, heeft dit dezelfde consequenties zoals bij de oorspronkelijk koper.