Wie betaalt de onroerende voorheffing (grondbelasting)

Het burgerlijk wetboek voorziet dat de vruchtgebruiker de onroerende voorheffing moet betalen. Hiervan kan men afwijken.

Wanneer het vruchtgebruik wordt berekend op basis van de wettelijke tabellen, zal de uiteindelijke rente hoger liggen. De wettelijke tabellen stemmen niet meer overeen met de actuele levensverwachting.

Wij berekenen het vruchtgebruik, door de lijfrente van de volle eigendom te verminderen met een huurwaarde. Dit stemt meer overeen met de economische realiteit. In deze berekeningswijze is het dan ook logisch dat de onroerende voorheffing door de koper, blote eigenaar wordt gedragen.

Als verhuurder zou hij dit eveneens moeten betalen.

Ook dit wordt op voorhand vastgelegd.