Wat gebeurt er als de koper niet meer betaalt?

Vooreerst wordt bij aanvang een ambthalve inschrijving genomen om de verkoper te beschermen. Dit is een soort hypotheek, waarbij de verkoper bevoorrecht schuldeiser wordt ten opzicht van andere schuldeisers.

Verder wordt er altijd een uitdrukkelijk ontbindend beding voorzien, waarbij in geval van wanbetaling de verkoop ontbonden wordt en dat de verkoper zijn eigendom terug volledig in bezit krijgt. Hierbij wordt voorzien dat alle gedane betalingen worden beschouwd als schade vergoeding en eigendom blijven van de verkoper.

Bovendien wordt ook de mogelijkheid voorzien dat de verkoper de eigendom openbaar kan laten verkopen (ook de blote eigendom) en van deze opbrengst het kapitaal behoudt ter dekking van zijn nog te ontvangen lijfrente.