Is de lijfrente belastingvrij?

Indien u als Belgisch rijksinwoner verkoopt aan een privé-persoon (natuurlijk persoon) dan is de lijfrente momenteel niet belast. Als u zou verkopen aan een vennootschap, dan is de lijfrente wel belastbaar.

Op het saldo van de verkoopprijs, wordt een fictieve rente berekend van 3%. Hierop betaalt u momenteel 30% roerende voorheffing. Deze belasting heeft geen impact op uw andere inkomsten.

  • Vb. Verkoopwaarde : 250.000 euro. Bouquet 50.000 euro = 200.000 euro saldo of vestigingskapitaal.
    200.000 x 3% x 30% R.V. = 1.800 euro jaarlijkse belasting.

Er kan wel een hogere rente afgesproken worden, om dit nadeel te compenseren.