Wat is vruchtgebruik, recht van bewoning en blote eigendom?

Bij vruchtgebruik mag u de eigendom gebruiken zoals de eigenaar zelf met de verplichting om de eigendom goed te onderhouden. U mag er dus zelf wonen, verhuren, ter beschikking stellen van derden, ...

Het recht van bewoning is een persoonlijk recht. U mag wonen in de eigendom, maar u mag het zelf niet verhuren of ter beschikking stellen van derden. Het recht van bewoning is dus een afgezwakt vruchtgebruik.

Als u de blote eigendom hebt, bent u eigenaar van het gebouw, maar u bezit nog niet het genotsrecht. De eigendom is van u, maar u mag het nog niet gebruiken.