Wat gebeurt er bij het overlijden van de 1ste verkoper?

Er wordt quasi altijd voorzien dat de lijfrente 100% betaalbaar blijft, tot aan het overlijden van de langstlevende verkoper. Meestal wel met een absolute beperking in de tijd.

Ook hier kunnen afwijkende afspraken gemaakt worden, waarbij er een lagere rente moet betaald worden bij het overlijden van één van de partners. Dit komt zeer zelden voor.

De langstlevende partner zal wel een stukje successierechten moeten betalen bij het overlijden van de 1ste verkoper, op de waarde van de nog resterende verschuldigde, toekomstige rente van de overleden partner.